Bảng mã ASCII là gì? Ứng dụng trong đời sống như thế nào?

Bang Nguyen

24/06/2023

Share

Bảng mã ascii

Bảng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) là một bộ mã ký tự được sử dụng phổ biến trong máy tính và hệ thống thông tin. Nó định nghĩa một bảng mã số hóa các ký tự, bao gồm các chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt và các ký tự điều khiển. Bảng mã ASCII ban đầu được phát triển vào những năm 1960 và sau đó đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế.

Bảng mã ascii là gì?

Bảng mã ascii
Bảng mã ascii

Bảng mã ASCII sử dụng mã số từ 0 đến 127 để đại diện cho các ký tự khác nhau. Các ký tự từ 0 đến 31 được gọi là “ký tự điều khiển” và được sử dụng để điều khiển các thiết bị và quá trình xử lý dữ liệu. Các ký tự từ 32 đến 126 là các ký tự in được, bao gồm chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt như dấu câu và ký tự khoảng trắng. Ký tự 127 không được sử dụng trong bảng mã ASCII gốc.

Bảng mã ASCII đã trở thành cơ sở cho các bảng mã ký tự tiêu chuẩn khác, bao gồm các phiên bản mở rộng như bảng mã ASCII mở rộng (ASCII Extended) và bảng mã Unicode. Bảng mã ASCII vẫn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến mã hóa ký tự và trao đổi dữ liệu trong các hệ thống thông tin.

Lịch sử ra đời của bảng mã ASCII

Bảng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) được phát triển và đưa ra sử dụng vào những năm 1960 bởi một nhóm kỹ sư từ Tổng công ty Telecommunications đồng thời với việc xây dựng máy tính đầu tiên của họ, gọi là máy tính điện tử ASCII (ASCII computer).

Ban đầu, bảng mã ASCII chỉ định nghĩa cho 128 ký tự, từ 0 đến 127, bao gồm các ký tự chữ cái (in hoa và thường), chữ số, các ký tự đặc biệt và các ký tự điều khiển. Mục tiêu ban đầu của bảng mã ASCII là đơn giản hóa việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống máy tính khác nhau và các thiết bị ngoại vi.

Bảng mã ASCII nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn quốc tế và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và hệ thống máy tính. Điều này đồng nghĩa với việc các máy tính có thể giao tiếp với nhau và truyền dữ liệu qua lại một cách hiệu quả. Nó cũng tạo ra một cơ sở chuẩn cho việc hiển thị các ký tự trên màn hình và in ấn.

Với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu sử dụng nhiều ngôn ngữ và ký tự hơn, bảng mã đã được mở rộng thành các phiên bản tiếp theo như bảng mã ASCII mở rộng (ASCII Extended) và bảng mã Unicode. Bảng mã mở rộng bổ sung thêm các ký tự và ký tự đặc biệt, trong khi bảng mã Unicode mở rộng hơn nữa để hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới và các biểu tượng đặc biệt.

Tầm quan trọng của bảng mã ASCII trong công nghệ thông tin hiện đại

Lịch sử ra đời của bảng mã ASCII
Lịch sử ra đời của bảng mã ASCII

Bảng mã ASCII đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công nghệ thông tin hiện đại vì các lý do sau:

 • Đại diện cho ký tự cơ bản: Bảng mã xác định các mã số cho các ký tự cơ bản như chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt. Điều này cho phép máy tính và các hệ thống thông tin hiểu và biểu diễn các ký tự này theo một cách đồng nhất.
 • Giao tiếp và trao đổi thông tin: Bảng mã cung cấp một chuẩn để trao đổi thông tin giữa các hệ thống và thiết bị khác nhau. Nhờ vào bảng mã này, các thiết bị và máy tính có thể gửi và nhận các ký tự thông qua các giao thức truyền thông, email, trang web, v.v.
 • Lưu trữ và xử lý dữ liệu: Bảng mã cho phép lưu trữ và xử lý dữ liệu văn bản trong các hệ thống thông tin. Các tệp văn bản, cơ sở dữ liệu và các loại dữ liệu khác dựa trên bảng mã ASCII để lưu trữ và truy xuất thông tin.
 • Hiển thị ký tự trên màn hình và in ấn: Bảng mã cho phép hiển thị các ký tự trên màn hình máy tính và in ấn với độ tin cậy và đồng nhất. Nó định nghĩa các ký tự in được như chữ cái, chữ số, dấu câu và ký tự đặc biệt, giúp người dùng nhìn thấy và làm việc với thông tin một cách hiệu quả.
 • Cơ sở cho các bảng mã tiêu chuẩn khác: Bảng mã ASCII đã trở thành cơ sở cho các bảng mã ký tự tiêu chuẩn khác, bao gồm bảng mã ASCII mở rộng và bảng mã Unicode. Các bảng mã này mở rộng khả năng biểu diễn cho nhiều ngôn ngữ và ký tự hơn, nhưng vẫn giữ lại cấu trúc cơ bản của bảng mã.

Tóm lại, bảng mã ASCII đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công nghệ thông tin hiện đại, từ việc giao tiếp đến xử lý dữ liệu và hiển thị ký tự. Mặc dù đã có những phiên bản mở rộng hơn, bảng mã vẫn là một nền tảng quan trọng và cơ bản cho việ

Các ký tự và mã ASCII

Các ký tự và mã ASCII
Các ký tự và mã ASCII

Dưới đây là một số ký tự phổ biến trong bảng mã ASCII và mã tương ứng của chúng:

Chữ cái in hoa (A-Z): Mã ASCII từ 65 đến 90.

Chữ cái thường (a-z): Mã ASCII từ 97 đến 122.

Chữ số (0-9): Mã ASCII từ 48 đến 57.

Ký tự đặc biệt:

Khoảng trắng (Space): Mã ASCII 32.

Dấu chấm (“.”): Mã ASCII 46.

Dấu phẩy (“,”): Mã ASCII 44.

Dấu chấm than (“#”): Mã ASCII 35.

Dấu chấm hỏi (“?”): Mã ASCII 63.

Dấu chấm than (“!”): Mã ASCII 33.

Dấu hai chấm (“:”): Mã ASCII 58.

Dấu chấm phẩy (“;”): Mã ASCII 59.

Dấu chấm chấm (“.”): Mã ASCII 46.

Dấu ngoặc đơn (“‘”): Mã ASCII 39.

Dấu ngoặc kép (“””): Mã ASCII 34.

Ký tự điều khiển:

Ký tự xuống dòng (Newline): Mã ASCII 10.

Ký tự tab: Mã ASCII 9.

Ký tự backspace: Mã ASCII 8.

Ký tự xuống dòng trực tiếp (Carriage Return): Mã ASCII 13.

Đây chỉ là một số ký tự phổ biến, trong bảng mã ASCII còn nhiều ký tự khác. Mỗi ký tự trong bảng mã ASCII có mã số tương ứng để biểu diễn nó trong các hệ thống máy tính và truyền thông dữ liệu.

Ứng dụng của bảng mã ASCII

Bảng mã ASCII có nhiều ứng dụng trong công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan. Dưới đây là một số ứng dụng chính của bảng mã ASCII:

 • Giao tiếp và trao đổi thông tin: Bảng mã ASCII được sử dụng để giao tiếp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống máy tính và thiết bị khác nhau. Ví dụ, khi bạn gửi một email, tạo một tệp văn bản hay truyền thông tin qua giao thức truyền thông, các ký tự được mã hóa theo bảng mã ASCII để truyền tải thông tin một cách đồng nhất.
 • Lưu trữ và xử lý dữ liệu: Bảng mã ASCII cho phép lưu trữ và xử lý dữ liệu văn bản trong các hệ thống thông tin. Các tệp văn bản, cơ sở dữ liệu và các loại dữ liệu khác dựa trên bảng mã ASCII để lưu trữ và truy xuất thông tin.
 • Hiển thị ký tự trên màn hình và in ấn: Bảng mã ASCII định nghĩa các ký tự in được như chữ cái, chữ số, dấu câu và ký tự đặc biệt. Nó cho phép hiển thị các ký tự này trên màn hình máy tính và in ấn với độ tin cậy và đồng nhất.
 • Biểu diễn mã nguồn và lập trình: Trong lập trình máy tính, bảng mã ASCII được sử dụng để biểu diễn mã nguồn và các ký tự trong mã chương trình. Các ngôn ngữ lập trình sử dụng bảng mã ASCII để định nghĩa các từ khóa, biến, hằng số và cú pháp của chương trình.
 • Các ứng dụng web và trang web: Bảng mã ASCII được sử dụng trong các ứng dụng web và trang web để hiển thị văn bản, ký tự và biểu tượng trên giao diện người dùng. Các ký tự và ký hiệu trong bảng mã ASCII được mã hóa và hiển thị trên trình duyệt web để tạo nên nội dung và giao diện trực quan cho người dùng.
 • Mã hóa dữ liệu: Bảng mã ASCII cũng được sử dụng để mã hóa và giải mã dữ liệu trong các thuật toán mã hóa và giải mã. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật và truyền tải dữ liệu qua mạng.

Kết luận

Kết luận, bảng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) là một bộ mã ký tự được sử dụng rộng rãi trong công nghệ thông tin hiện đại. Nó định nghĩa các mã số cho các ký tự cơ bản, chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt và ký tự điều khiển.

Bảng mã ASCII có tầm quan trọng lớn trong các ứng dụng như giao tiếp và trao đổi thông tin, lưu trữ và xử lý dữ liệu, hiển thị ký tự trên màn hình và in ấn, mã hóa dữ liệu và nhiều ứng dụng khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nó cũng là cơ sở cho các bảng mã tiêu chuẩn khác như bảng mã ASCII mở rộng và bảng mã Unicode. Bảng mã ASCII là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng thông tin trong thế giới kỹ thuật số hiện đại.