Quyền lợi VIP:

1, Truy cập VPN, facke ip tại 2000+ máy chủ, 50+ địa điểm trên toàn cầu
2, Tốc độ truy cập nhanh, max băng thông.
3, Không cần thêm quyền.


4, Không Quảng cáo.
5, Tự động chọn địa điểm có tốc độ kết nối cao nhất.
6, Một chạm để kết nối.


7, Hàng triệu người sử dụng.
8, Không lưu lịch sử truy cập, ẩn danh.